Ohjelmointikoulutus ELY TäsmäKoulutusprojektina


Jukka Honkanen on Dr.Johannes HEIDENHAIN GmbH:n sertifioima ohjelmistokouluttaja, joka toimii yhteistyössä mm. ELY-keskuksen kanssa projekteissa, joissa yrityksellä on tarvetta kehittää henkilöstön osaamista tai osaamistarpeet tai vaatimustasot ovat muuttuneet. Koneinvestoinneissa työntekijä usein tarvitsee ammatillisia lisävalmiuksia ja tukea muutosprosessissa. Räätälöidyllä TäsmäKoulutuksella kehitetään ja laajennetaan ammattitaitoa ja työn hallintaan tarvittavaa uutta osaamista. Koulutusjaksot voidaan yhdistää laajempaan kehittämisohjelmaan tai yksittäisen tuotantokoneen käyttöönottoon.

Vasemmalla Pasi Seppä, Lännen Tractors Oy ja oikealla Jukka Honkanen, Edufix Oy

 

Jukka Honkasen ohjelmointikoulutus Lännen Tractors Oy:llä

Lännen Tractors uudisti konekantaansa ja sen myötä oli ajankohtaista myös henkilökunnan koulutus. TOS WHN 130 MC avarruskone HAIDENHAIN TNC 640 ohjauksella korvasi jo vuodesta -88 palvelleen vanhan TOSHIBA koneen. Koneistajat olivat ennen toimineet Fanuc-ohjelmointikielellä ja siirtyminen täysin eri logiikalla toimivaan HEIDENHAINiin edellytti ammattitaidon kehittämistä ja uuden oppimista. Edufixin Jukka Honkasen kahden viikon lähikoulutuksessa keskityttiin koneen käyttöön, uuteen teknologiaan ja ohjelmointiin. Työstökappaleena käytettiin traktorin keskirunkoa, johon oli tasopintoja ja koneistettava reiät oikeisiin paikkoihin oikean kokoisina.

Keskirunko, johon koneistettiin reiät oikean kokoisina oikeaan paikkaan.

 

Koneistaja 24 vuoden jälkeen uutta oppimassa

Koneistajan työ on mielenkiintoista, kohtuullisen hyvin palkattua ja osaavalle on aina töitä. 24 vuotta alalla olleelle koneistajalle uuden TOS avarruskoneen hallinta ja ohjelmointi oli uutta asiaa.
– Jukka opettaa nopeasti ja hyvin mutta aina ei ehdi oppia sisäistämään. Pelkäsin, että montako tuntia menee, ennen kuin Jukalta hermo menee mutta ei mennyt, siitä iso plussa, kertoo 24 vuotta koneistajana toiminut oppilas.
– Kahden viikon jälkeen pitäisi osata itse tehdä, ajatus hieman kauhistuttaa. Meillä on vuorovaikutteinen työyhteisö ja kavereilta tulee tiukkaa palautetta, jos koneistuksessa on virheitä. Onneksi Jukan helpdesk on nopeasti puhelimen päässä ja syksyllä on toinen kahden viikon koulutusjakso, koneistaja jatkaa.

Täsmäkoulutusta tilanteissa, joissa tarvitaan uutta osaamista ja ammattitaitoa


Jukka on kokenut työstökoneiden käyttökouluttaja

Jukka Honkasella on vuosien kokemus sekä tuetusta että suorasta koulutuksessa. Konsultointi ja koulutus ratkaisee tuotannollisia ongelmia ja räätälöidyt konekohtaiset ohjelmoinnit lisäävät työstötehoa. Projekti alkaa asiakkaan koulutusesityksestä, jonka Jukka toimittaa ELY:lle oman työvoimakoulutus tarjouksensa ja koulutussuunnitelmansa mukana. Jukka on kouluttanut useilla erikokoisilla konepajoilla ja metallialan yrityksillä ympäri Suomen. Koulutusjaksojen kesto vaihtelee esim. 2 x 5 pv, 4 x 4 pv asiakkaan tarpeen mukaan.

– Koulutuksen toteutumisen edellytyksenä on min. 10 pv. Kaikki koulutukset on tehty asiakkaan tarpeisiin, asiakkaan koneilla ja kappaleilla. Tämä on ehdottomasti paras tapa. Näin oppilaat saavat parhaan mahdollisen opin ja jopa valmiit ohjelmat tietyille kappaleille, kertoo kouluttaja Jukka Honkanen kokemuksistaan.
– Koulutuksen yhteydessä usein ”tuunaan” koneen parempaan iskuun, eli puhutaan suoraan työstökoneen optimoinnista. Jos koulutuksia tehdään luokassa opettamalla, on sen anti hyvin ohut verrattuna suoraan koneilla tehtäviin koulutuksiin, Jukka jatkaa.

Esimerkkinä Niemisen Konepajan koulutussuunnitelma: käytettyjen aarporien käytön tehokkuus, nollapisteiden hallinta, kinematiikan kalibrointi ja sen käyttö.

 


Koulutukseen kuuluu koneen peruskäyttö ja vikatilanteet esim. 140 paikkaisen työkalurobotin palauttaminen alkuasentoon.

Case Lännen Tractors;
Koulutuksen tilaaja Winnova Rauma työelämää kehittäviä, yksilöllisiä ja joustavia osaamisen palveluita.

» https://www.winnova.fi/winnova/esittely

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan omistavat
Porin kaupunki
Rauman kaupunki
Laitilan kaupunki
Porin Aikuiskoulutussäätiö

 


Työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus

Työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus on yritykselle räätälöityä aikuiskoulutusta, jonka yritys ja työ- ja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhdessä.
Valmisteluun ja hankintaan osallistuu ELY. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta.
Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa mm. yrityksen koko ja liikevaihto.

Koulutusta voidaan järjestää yhden työnantajan tarpeisiin tai yhteistyössä usean työnantajan kanssa. Koulutuksen sisältö ja toteutus suunnitellaan yrityksen tarpeiden pohjalta. Koulutuksen tavoitteena voi olla ammatillinen tutkinto tai sen osa tai se voi olla ammatillista täydennys- ja jatkokoulutusta. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen erikoistunut oppilaitos tai koulutuspalveluja tuottava yritys.

Koulutusta yhteistyössä yrityksen kanssa

Yrityksellä on vahva rooli koulutuksen sisällön suunnittelussa. ELY-keskus ja TE-toimisto avustavat ja tukevat suunnittelussa ja ELY-keskus hankkii asiantuntevan koulutuksen yrityksen tarpeiden mukaan.
Hankinnassa sovelletaan julkisten hankintojen säädöksiä ja tilanteesta riippuen hankinta tehdään avoimella kilpailutuksella, kevennetyllä hankintamenettelyllä tai suorahankinnalla. Yritys, kouluttaja ja ELY-keskus tekevät koulutuksesta sopimuksen ja kustannukset jaetaan TE-hallinnon ja yrityksen kesken; yrityksen maksuosuus riippuu toteutettavasta koulutuksesta. ELY-keskus valvoo koulutuksen toteutusta ja seurantaa, myös yritys raportoi omalta osaltaan koulutuksen toteutumisesta ja seurannasta.

 

Kuvat: Jari Sundgrén
Tekstit: Raija Sundgrén