Geometrian mittaukset ja kalibrointi

Edufix-mittaukset-huollot-työstökone-työstökoneet-heidenhain-ballbar-kalibrointi

Työstökoneiden geometrian mittaukset, kalibrointi ja vaakitus

Työstökoneen laaduntuottokyvyn takaamiseksi tulee varmistua sen geometrisestä tarkkuudesta, millä tarkoitetaan liikeakseleiden suoruuksia, kohtisuoruuksia ja tasomaisuuksia. Hyvä geometrinen tarkkuus on lähtökohta koneen mittatarkkuuden, eli akseleiden sekä paikoitustarkkuuden ja dynaamisen tarkkuuden mittaukselle ja säädölle. Säännöllinen kalibrointi ja mittaus auttavat ylläpitämään työstökoneen tarkkuutta ja ennakoimaan huoltotarpeen.

Käytössämme on useita työstökoneiden mittaukseen ja vaakitukseen kehitettyjä erikoismittalaitteita, kuten esim. Renishaw:n, Heidenhainin, Wylerin ja Optodynen tuotteita.

Heidenhain mittasauvat

Huollamme kaikkia Heidenhainin valmistamia mittasauvoja. Pidämme varastossa yleisimpien mittasauvojen varaosia, ja pyrkimyksemme onkin korjata mittasauva heti. Kauttamme saatte myös tilattua varaosia ja tarvikkeita mittajärjestelmiin.

Lasermittaus

Lasermittaus paljastaa työstökoneen liikkeiden virheet (paikoitustarkkuus) ja saaduilla tuloksilla voidaan liikkeiden tarkkuutta korjata kompensoimalla liikkeitä työstökoneen ohjauksen avulla. Käytössämme on Doppler -tekniikkaa käyttävä Optodyne -laser.

Ballbar -mittaus

Renishaw:n uusin Bluetooth- tekniikka käyttävä QC20-W Ballbar -mittalaite. Ballbar -mittauksesta saatujen tuloksien perusteella voidaan koneen todellinen työtötarkkuus selvittää nopeasti ja erittäin tarkasti. Lisäksi tuloksien avulla voidaan suunnitella ja kohdentaan tulevia huoltotoimenpiteitä.

 

» Mittajärjestelmien huollot

Huollamme kaikkia Heidenhainin valmistamia mittasauvoja. Usein mittasauva likaantuu ajan saatossa, ja mittasauvojen lukupäät saattavat rikkoutua tai kaapeli katketa. Meiltä saat avun usein jo samana päivänä, jolloin mittasauva saadaan mahdollisimman nopeasti takaisin käyttöön.

Pidämme varastossa yleisimpien mittasauvojen varaosia, ja pyrkimyksemme onkin korjata mittasauva heti ensimmäisellä käynnillä. Käytössämme on myös Heidenhain PWM9 -mittalaiteet, jolla mittasauvojen, pulssiantureiden sekä moottoriantureiden kunto ja huollon tarve voidaan selvittää helposti ja nopeasti.

Kauttamme saatte myös tilattua varaosia ja tarvikkeita mittajärjestelmiin.

» Optodyne lasermittaus

Säännöllinen lasermittaus parantaa työstökoneen tarkkuutta merkittävästi. Käytössämme on Doppler -tekniikkaa käyttävä Optodyne –laser. Laitteen suorittama lasermittaus kohdistuu koneen akseleiden liikkeiden paikoitustarkkuuden selvittämiseen.

Lasermittaus paljastaa työstökoneen liikkeiden virheet (paikoitustarkkuus) ja saaduilla tuloksilla voidaan liikkeiden tarkkuutta korjata kompensoimalla liikkeitä työstökoneen ohjauksen avulla.

Optodyne-lasermittarilla on mahdollista myös mitata avaruudellinen, volymetrinen paikoitus, jolla määritellään koneen kolmiulotteinen tarkkuus.

Lasermittauksen tarkoituksena on parantaa koneen tarkkuutta sekä myös selvittää mahdolliset virheet koneen koko työtilavuudessa, ilman turhia harjoituskappaleita. Optodyne lasermittaus mahdollistaa myös volymetrisen mittauksen, jossa mitataan koneen kolmiuloitteinen tarkkuus.

» KGM -mittaus

KGM mittaus, eli hilalevymittaus, on optinen kosketukseton mittaus menetelmä, jolla voidaan mitata työstökoneen dynaamista tarkkuutta. Mittaustulosten perusteella voidaan säätää koneen akseliparametreja dynaamisen tarkkuuden parantamiseksi.

» Renishaw QC20-W Ballbar

Käytössämme on Renishaw:n uusin Bluetooth- tekniikka käyttävä QC20-W Ballbar -mittalaite.

Mittauksessa työstökoneella ajetaan ympyrä, jonka tarkkuus mitataan Renishaw Ballbar -mittalaitteella. Ajo suoritetaan myötä- sekä  vastapäivään. Tuloksen avulla voidaan määrittää kaikki tyypillisimmät syyt, jotka aiheuttavat virheitä koneistusjälkeen. Laitteella kyetään mittamaan ympyrämäisyyttä aina 600mm säteiseen ympyrään asti. Suurin mahdollinen kalibroitu säde on 300mm. Kalibroidun säteen hyötynä on mm. mahdollisuus todeta myös mittajärjestelmän virheen suuruus.

Esimerkiksi mitattaessa 3- akselisen koneen kaikki liiketasot (XY, XZ ja YZ) kalibroidulla säteellä, voidaan mittatuloksista määrittää mm.

• käännevälys
• käännevirhe piikit
• servosäätöjen virheet
• akselien kohtisuoruus virheet
• akselien liikkeiden tasomaisuus

Ballbar -mittauksesta saatujen tuloksien perusteella voidaan koneen todellinen työtötarkkuus selvittää nopeasti ja erittäin tarkasti. Lisäksi tuloksien avulla voidaan suunnitella ja kohdentaan tulevia huoltotoimenpiteitä. Joitakin virheitä voidaan myös suoraan pienentää kompensoimalla liikkeitä koneen ohjauksen avulla.

» Lataa esite (467 kB)
» Tekniset tiedot