Heidenhain ohjelmointikoulutukset

Sertifioidut Heidenhain koulutukset

Heidenhain sertifioitu -ohjelmointikoulutus

Edufix Oy on Dr. Johannes Heidenhain GmbH:n sertifioima koulutusyritys. Pohjoismaissa ohjelmointikoulutus-sertifikaatteja on kolme kappaletta, yksi Tanskassa ja Edufix:n lisäksi Tampereen Ammattioppilaitoksella Suomessa.

Koulutuksesta on hyötyä sekä kokeneille että aloitteleville Heidenhain ohjelmoijille.

Edufix kouluttaa sekä asiakkaidensa toimeksiannosta että muiden yhteistyötahojen pyynnöstä. Koulutukset voidaan tarvittaessa räätälöidä yrityksen tarpeisiin soveltuviksi ja koulutuspaikkana voi toimia yrityksen oma tuotantotila.

 

Esimerkkisisältöä toteutetuista koulutuksista:

» STEP 1 peruskurssi

TNC-ohjelmoinnin perusteet

Sisältö

  • Ohjauksen näyttö ja näppäimistö
  • Tiedostohallinta
  • Peruspistehallinta
  • Työkalu- ja paikkataulukko, varatyökalut, indeksityökalut
  • Muotoon ajo ja muodon jättö (APPR/DEP)
  • Muodon kuvaus karteesisessa koordinaatistossa
  • Muodon kuvaus napakoordinaatistossa
  • Perus M-koodit
  • Koneistustyökierrot
  • Työkiertojen kutsut
  • Koordinaatiston muutostyökierrot
  • Aliohjelmat ja ohjelmaosien toisto
  • Ohjelmien kommentointi
  • Ohjelmien testaus

Kohderyhmä

Koneenkäyttäjille, ohjelmoijille, kouluttajille ja kunnossapidon henkilöille

Kurssin tavoitteet

Käyttäjä osaa ohjauksen eri käyttötavat, osaa itsenäisesti ohjelmoida ohjauksen perustoiminnot sekä karteesisessa- että napakoordinaatistossa HEIDENHAIN-ohjelmointikielellä. Hallitsee työkalutaulukon käytön ja osaa aliohjelmien ja ohjelmaosan toiston rakenteen. Osaa tiedostohallinnan ja tiedostotyypit. Tietää työkalun pituus- ja sädekompensoinnit sekä ratakorjauksen. Osaa ohjauksen perustyökierrot sekä ohjauksen perus M-koodit.

 

 

» STEP 2 jatkokurssi

TNC ohjelmoinnin jatkokurssi

Sisältö

 • FK-ohjelmointi  (Flex Kontour, vapaa muoto-ohjelmointi)
 • SL-Työkierrot
 • Muotojono
 • Trokoidi työstö
 • Erikois M-koodit
 • M109/110/111 Vakioratanopeus
 • M120 (Look Ahead)
 • M140 Move Back
 • M142 Modaalisten ohjelmatietojen poisto
 • Omien työkiertojen luonti
 • Ohjelmointi DXF kuvien avulla
 • CYCL 19, Työstötason kääntö

Vaatimukset

STEP 1 kurssin käyneille / perusteet hallitseville

Kohderyhmä

Koneenkäyttäjille, ohjelmoijille ja kouluttajille.

Kurssin tavoitteet

Käyttäjä osaa STEP 1 kurssin lisäksi ohjauksen SL-sarjan työkierrot sekä erilaisten taulukoiden käytön sekä FK-ohjelmoinnin käytön. Osaa käyttää Q-parametreja työkierroissa.

 

» STEP 3 jatkokurssi

TNC-ohjelmoinnin syventävä jatkokurssi

Sisältö

 • Työstötason kääntö, PLANE toiminnot
 • DXF-ohjelmointi, ohjelmointi kuvien avulla
 • Automaattinen koneen geometrian korjaus työskentelyssä kääntöakseleilla, M114
 • Työkalun kärjen aseman säilytys ennallaan kääntöakselin paikoituksessa (TCPM), M128
 • Erikois M-koodit
 • Koneiden kinematiikat
 • Smart-yksikön lisääminen ohjelmaan

Kohderyhmä

Koneistajille, ohjelmoijille ja kouluttajille

Kesto

3 päivää

 

» STEP PRO erikoiskurssi

Ohjelmointikurssi edistyneille

Sisältö

 • Parametriohjelmointi
 • FK-ohjelmointi
 • FN18/FN17 järjestelmätietojen luku ja kirjoitus
 • Ohjelmointiaseman käyttö
 • Kinematiikat eri koneissa

Vaatimukset

Kurssilaisen tulee osata TNC 426/iTC 530 ohjauksen toiminnot hyvin. STEP 1 kurssi ehdoton minimivaatimus.

Kohderyhmä

Edistyneet koneistajat, ohjelmoijat ja kouluttajat

Kesto

4 pv.

 

» SmarT.NC ohjelmointitavan perusteet

SmarT.NC ohjelmointitavan perusteet

Sisältö

 • Perusteet
 • Koneistusten määrittely
 • Koneistusasemien määrittely
 • Muotojen määrittely
 • DXF-kuvien käyttö SmarT.NC ohjelmoinnissa
 • Käytännön harjoituksia

Vaatimukset

STEP 1 ja STEP 2 kurssien suorittaneille.

Kohderyhmä

Koneistajille, ohjelmoijille ja kouluttajille.

Kesto

1 pv.

» Kosketusjärjestelmät

Työkappaleen kosketusanturin ja työkalun mitta-anturin käyttö ja ohjelmointi

Sisältö

 • kosketusanturien kalibrointi
 • manuaaliset mittaustyökierrot
 • automaattiset mittaustyökierrot
 • nollapisteiden asetus anturin avulla
 • työkalun mittaus työstökoneessa
 • omien taulukoiden luonti ja niiden käyttö

Vaatimukset

STEP 1 kurssin suoritus

Kohderyhmä

Koneistajat, ohjelmoijat ja kouluttajat

Kurssin tavoitteet

Koneistaja hallitsee kosketusanturin ja työkalun mitta-anturin mahdollisuudet.

Kesto

2 pv.